Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho analytiku a v případě vašeho souhlasu i cookies pro účely cílení reklamy. Pokud souhlasíte, klikněte zde.

Zásady používání souborů cookies

1. Společnost M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o., se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha, IČ: 04746597, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253056, jakožto provozovatel této webové stránky a Správce osobních údajů podle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

 • fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce. Tento oprávněný zájem spočívá ve zlepšování našich služeb pro vás, vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy a měření efektivity našeho webu. Toto zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@junioranginsoutez.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Sbíráme také cookies pro marketingové účely. Tyto cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu uděleného prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Cookies budeme zpracovávat maximálně po dobu 12 měsíců od návštěvy webové stránky. Seznam všech cookies, které jsou na webu sbírány, včetně upřesnění jejich účelu a doby po kterou jsou ukládány, je k dispozici u provozovatele. Bude vydán na základě žádosti zaslané na kontaktní adresu info@junioranginsoutez.cz

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam cz. a.s., se sídlem Radlická 2, Praha 5 Smíchov, zapsaná v OR

 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA

 • společností Grep design, s.r.o., IČ 27684482, se sídlem Cyrilská 7, Brno, zapsaná v OR;

 • společností MAGIC studio s.r.o., IČ 29321956, se sídlem Bráfova 9a, Brno, zapsaná v OR;

9. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají dle Nařízení a v souladu s jejich smluvními podmínkami.

10. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně si vyžádat kopii,

 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

 • požadovat výmaz těchto osobních údajů – výmaz bude proveden, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

 • vznést námitku proti zpracování za podmínek předpokládaných čl. 21 Nařízení,

 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

11. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.